راکتور هسته ای
MCNP
می 13, 2018
راکتور هسته ای
رآکتور چیست؟
در حالت کلی رآکتور که برای تبدیل انرژی اتمی به گرما مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالی که درون یک رآکتور ممکن است گرما از طریق «هم‌جوشی» توسط رآکتورهای گداخت تولید شود و یا ممکن است از طریق «شکافت» توسط رآکتورهای شکافت هسته‌ای تولید شود.
در این قسمت توضیحاتی در رابطه با رآکتورهای شکافت هسته‌ای ارائه خواهد شد.
پایه‌ی کار این راکتورها همانطور که گفته شد بر اساس شکافت است بدین صورت که هنگامی‌ که هسته‌ی اتمی نسبتاً بزرگ (معمولاً اورانیوم ۲۳۵ یا پلوتونیوم ۲۳۹) یک نوترون جذب می‌کند، احتمالاً دستخوش شکافت هسته‌ای می‌شود. این اتم به دو یا تعداد بیشتری هسته‌ی کوچک‌تر با انرژی جنبشی بالا (شناخته شده به عنوان محصولات شکافت) تقسیم می‌شود و در ادامه نوترون‌های آزاد و پرتوی گاما رها می‌گردد. بخشی از این نوترون‌ها در ادامه توسط دیگر اتم‌ها جذب و این عمل منجر به ایجاد شکافت‌های به مراتب بیشتری می‌گردد. تکرار هر مرحله باعث آزاد شدن نوترون‌های بیشتر و بیشتری می‌گردد.
آشنایی با برخی رآکتورهای پرکاربرد در نیروگاه‌های هسته‌ای 
 

 
فیلم آموزشی از نحوه کار رآکتور PWR